Lebih baik sendiri tapi terhormat, daripada berdua tapi hanya...Lebih baik sendiri tapi terhormat, daripada berdua tapi hanya diperhatikan kalau mau disakiti.

Mario Teguh

0 Response to "Lebih baik sendiri tapi terhormat, daripada berdua tapi hanya..."

Posting Komentar